Landtrening

Hensikt

Skape svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelse

Oppbygging

Utviklingstrappen er bygget opp omkring temaene:

  • Bevegelighet
  • Holdning/linjer
  • Stabilitet/rotasjon og viser øvelser på land, samt svømmespesifikk relasjon.

I treningsprosessen er det viktig å skape en variasjon i treningen mot de oppsatte ferdighetsmålene. Det vil si at forslaget til treningsøvelser og variasjon ikke er en fullkommen øvelsesbank, men en input for trenere til å jobbe kreativt mot målene. Det vil antagelig være store variasjoner i forhold til utøvernes utvikling og forskjellige løsninger i denne progresjonen. Tekst: Olympiatoppen og NSF