Basisnivå 2

Utviklingstrappen på nivå 2 er delt inn i tre deler:

  • Stabilisering og rotasjon
  • Holdninger/linjer
  • Bevegelighet