Hai

Fokus på medley

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål

Kunne svømme medley Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål

Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg

Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst

Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl

Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning

Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning

Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten

Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten

Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)

Livredningstest: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannfla-ten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

0:29

Hai 1

Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m rygg
0:22

Hai 2

Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
0:32

Hai 3

Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
0:20

Hai 4

Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
0:22

Hai 5

Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
0:16

Hai 6

Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
0:43

Hai 7

Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
2:13

Hai 8

Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)