Sjøløve

Fokus på bryst- og butterflybevegelsen

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynneropplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra de tidligere nivåene.

Læringsmål

Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen) Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delmål

Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)

Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)

Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark

Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet

Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)

Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning

Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

0:17

Sjøløve 1

Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
0:23

Sjøløve 2

Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
0:13

Sjøløve 3

Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
0:12

Sjøløve 4

Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten
0:12

Sjøløve 5

Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
0:21

Sjøløve 6

Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning