Skolesvømming

Norges Svømmeforbund er en aktiv samarbeidspartner for flere kommuner i gjennomføring og utvikling av svømmeundervisningen i skolen.

Denne mappen inneholder opplæringsmateriell til bruk på barnettrinnet. Videoene kan også brukes av klubber i Norges Svømmeskole

Innholdet er basert på kompetansemålet i kroppsøving for 4. trinn, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

Your Folders