Vanntilvenning uten basseng

Selv om man ikke har tilgang på basseng, er det mange øvelser man kan gjøre for å bli vanntilvent.

0:36

Vanntilvenning hjemme

Svømme- og livredningsopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. Vann innby...
0:34

1 Blåse

Hensikt: Vanntilvenning, kjenne og utnytte vannets egenskaper
0:28

2. Bobler

Hensikt: Vanntilvenning, bli komfortabel med å ha hodet under vann og puste ut under vann. Utførelse: Dykk hele ansiktet under vann - pust kraftig ut gjennom nese og munn - hvor store bobler k...
0:32

4. Holde pusten

Hensikt: Vanntilvenning/dykke Utførelse: Trekk pusten godt inn og ta ansiktet nedi vasken eller baljen. Se hvor lenge du klarer å holde pusten
0:28

5. Dykke

Hensikt: Vanntilvenning, orientere seg under vann Utførelse: Pust inn og hold pusten. Dykk under, åpne øyne.
0:23

6. Krokodillepust

Hensikt: Øve på rytmisk pusting Utførelse: Ta munnen nedi vannet og gap opp sånn at halvparten av munnen er over vann. Forsøk å puste.
0:36

7. Puste på siden

Hensikt: Øve på rytmisk pusting, puste til siden Utførelse: Ta hodet nedi vannet og blås bobler 1 – 2 - 3, snu hodet til venstre og trekk pusten. Ta hodet nedi vannet igjen, blås bobler – 1 – 2 - 3...