Nøkkelferdigheter

En nøkkelferdighet er en ferdighet/kompetanse som er grunnlaget for å beherske alt annet.