0:23

Oppdriftspress på magen

Utførelse Oppdriftspress på magen - armene langs siden
0:27

Oppdriftspress på ryggen

Utførelse Armene langs siden (varier med plater, i X).
0:30

Flyte i ball til flyte i pil

Utførelse Flyte i ball til flyte i pil
0:28

Blyant (vertikal flyting), blyant til pil

Utførelse Blyant (vertikal flyting), blyant til pil.
0:28

Oppdriftspress på magen - armene framover

Utførelse Oppdriftspress på magen - armene framover.
0:26

Oppdriftspress på ryggen - armene framover

Utførelse Oppdriftspress på ryggen - armene framover
0:27

Oppdriftspress på siden

Utførelse Oppdriftspress på siden - underste arm framover, andre arm langs siden, varier med og uten pusting.