AVATEK bryst

NSFs etterutdanning for trenere på Trener 2-nivå. AVAnsert TEKnikk består av fire forelesninger, en for hver konkurransesvømmeart, utviklet av Sondre L. Solberg på oppdrag for NSF. Forelesningen om brystsvømming ble levert på Trener/Lederkonferansen 2017.