Ferdighetsbaserte øvelser i vann

0:50

Gangetabellen

Her skal deltagerne stå i ring og velge en gangetabell, f.eks tre-gangern. Første deltager begynner å si 1, neste sier 2 og den tredje må da ta en salto. Slik fortsetter det i ringen, hver gang en...
0:18

Kombisvøm

Her svømmer deltagerne to forskjellige svømmearter samtidig, f.eks: crawl armer med bryst bein, eller butterfly armer med crawl bein osv.
0:17

Nuddelsvømming

Her skal deltagerne sammen holde en nuddel, mens de svømmer benspark over til andre siden. Nuddelen skal ikke komme nær vannet.
0:33

Reaksjonstest

Deltagerne står rygg mot rygg. En er 1 og en er 2. Når trener roper 2 så må 2eren svømme mot sin side mens 1eren prøver å fange den.
0:28

Slepebåt

Her går to deltagere sammen, og den ene svømmer armer og den andre svømmer beinspark. Man kan bytte på svømmeart. Tre deltagere kan også gå sammen, og den i midten har da ingen funksjon, men kan br...
0:08

Bokstavleken

Del opp utøverne i små grupper. Målet er å lage forskjellige bokstaver i vannet. Variasjoner kan være å lage bokstaver på bunn eller i overflaten, eller ha første gruppe til å få bokstaven ferdig....
0:11

Crawl Five

To og to, eller tre og tre svømmer crawl ved siden av hverandre. Når hånden er på det øverste punktet over vann gir det hverandre en high-five.
0:21

Livredningskast

To grupper. En fra hver gruppe går ut på dypet, og "drukner" (flyter i vannet). En annen fra gruppen kaster uti livredningsbøyen og drar inn utøveren. Dette kan også gjøres om til en staf...
0:53

Stuplenker

Morsomme lenker fra kanten i forskjellige posisjoner. Brukes som leker på stupskolen.