Showing videos tagged with
crawl

0:25

Gammel 01. Crawl armtak catch-sculling

Hensikt: utvikle godt vannfeste. Grunnlaget for resten av armtaket Utførelse: mageliggende, utføre sculling med begge hender strukket foran hodet. Variere med å sculle en og en hånd
0:21

Gammel 01. Crawl beinspark motorbein

Hensikt: få følelsen av at beina skaper fremdrift Utførelse: som å svømme 6-takt. Beina skal gå hurtig, lite sprut over vann
0:25

Gammel 01. Langakse-kombo versj 1

Hensikt: beherske balanse, linjeholdning gjennom rotasjonen, vannfeste, trykk, pusting Utførelse: svømme 3 armtak crawl, rotere direkte over til rygg, svømme 3 armtak rygg osv. Variere med 2 armtak...
0:25

Gammel 01. Langakse-kombo versj 2

Hensikt: beherske balanse, linjeholdning gjennom rotasjonen, vannfeste, trykk, pusting Utførelse: svømme 3 armtak crawl, rotere direkte over til rygg, svømme 3 armtak rygg osv. Variere med 2 armtak...
0:13

Gammel 01. Rotér fra mage

Rotér fra mage Hensikt: å lære hvordan man initierer rotasjonen Utførelse: liggende på magen med en arm framover og andre langs siden. Rolige beinspark, rotér hofte og skulder samtidig, og gjennomf...
0:32

Gammel 02. Crawl armtak kobling av arm og bein versj 1

Hensikt: utvikler evnen til å finne støtte med hånd og arm, for å kunne gjennomføre langakse-rotasjonen Utførelse: høyre fot sparker når høyre arm avslutter armtaket. Varier/utfordre med å tenke mo...
0:30

Gammel 02. Crawl armtak kobling av arm og bein versj 2

Hensikt: utvikler evnen til å finne støtte med hånd og arm, for å kunne gjennomføre langakse-rotasjonen Utførelse: høyre fot sparker når høyre arm avslutter armtaket. Varier/utfordre med å tenke mo...
0:25

Gammel 02. Crawl beinspark 2-takt versj 1

Hensikt: lære å spare energi, men samtidig klare å stabilisere teknikken Utførelse: to beinspark pr syklus, eller ett beinspark pr armtak
0:23

Gammel 02. Crawl beinspark 2-takt versj 2

Hensikt: lære å spare energi, men samtidig klare å stabilisere teknikken Utførelse: to beinspark pr syklus, eller ett beinspark pr armtak